Jubileumi Konferencia - Vallási és Erkölcsi Megújulás a Reformáció Tükrében

2016. október 18.
Értelmiségi Klub

Jubileumi Konferencia - Vallási és Erkölcsi Megújulás a Reformáció TükrébenIDŐPONT
2016. november 4-5.
péntek: 10-18 óra
szombat: 9-12 óra

 

HELYSZÍN
VOKE Vasutas Művelődési Ház
Pécs, Váradi Antal u. 7/2.

 

PROGRAM

2016. november 04. péntek

10:00
Konferencia megnyitása
Dr. Bertók Rózsa

 

Történeti szekció
 

10:30
Levezető elnök
Dr S. Szabó Péter
egyetemi tanár, a Vallástudományi Szemle főszerkesztője

 

Bevezető előadás
Európai vallási törésvonalak, kezelésük módja és etikája
Dr. S. Szabó Péter
egyetemi tanár, a Vallástudományi Szemle főszerkesztője

 

Előadások
11:30
Protestáns etikák és katolikus kritikák. Luther-Erasmus; Weber-Novak
Dr. Bertók Rózsa
egyetemi docens, PTE BTK, az ETHOSZ Tudományos Egyesület elnöke

11:50
A nagybecskereki protestáns „nemzeti iskola” (1839-1849) szellemi kisugárzása a reformkori Bánátban
Dr. Németh Ferenc
művelődéstörténész Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

12:10
Nemzetgazdák és nevelők
Dr. Tigyi Zoltánné
egyetemi adjunktus, PTE-ETK

13:30
A baranyai Karancs, Kő és Sepse községek református gyülekezeteinek története
Farkas Lajos
Intercisa Múzeum, Dunaújváros, igazgató

13:50
Arisztotelész Kálvin Nagy-Institúciójában (1559)
Dr. Kovács Kálmán Árpád
a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa

 

A vallás, az erkölcs gazdasági összefüggésekben c. szekció

Levezető elnök
Dr. Barcsi Tamás
adjunktus, PTE-ETK, az ETHOSZ Tudományos Egyesület titkára

Előadások
14:30
Az antiklerikalizmustól a vallási reneszánsz kívánalmáig. A transzcendenciához fűződő viszony megítélése Polányi Mihály gondolkodásában
Dr. Kmeczkó Szilárd
Debreceni Református Hittudományi Egyetem

14:50
A puritanizmus lényege
Bécsi Zsófia
PTE Gyakorló Gimnázium, az ETHOSZ Tudományos Egyesület alelnöke

15:10
A reformáció nevelési terei
Berta-Szénási Panna, PTE-BTK, levelező hallgató

16:00
A reformáció irodalmi adaptációkban
Dr. Bence Erika
egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, BTK

16:20
A kultúra eszmei kincseinek elpocsékolásáról, avagy, „mennyit ér” ma Paul Gauguin és Virginia Woolf?
Kiss Tamás
főiskolai tanár, PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központ

16:40
Erkölcsi kérdések a mai politikában
Dr. Horváth Csaba
egyetemi docens, PTE-ÁJK

17:00 – 18:00
Kérdések, válaszok, hozzászólások

 

2016. november 05. szombat
 

Mottó
„A sok, a kevés és az elég”

Az erkölcsi üzenetek sorstörténeti kontextusokban c. szekció
 

9:00

Levezető elnök
Dr Hantó Zsuzsa
történész, kutató Budapest, a Kommunizmus Bűnei Alapítvány tagja

Bevezető előadás
Az embermentők sorsa a kommunista diktatúrában
Dr. Hantó Zsuzsa
történész, kutató Budapest, Kommunizmus Bűnei Alapítvány tagja

Előadások
9:30
Az emlékezés egészséges arányai
Dr. Előd Nóra
drámapedagógus

9:50
Az újjászületés terhei. A német levéltári iratok sorsával kapcsolatos etikai dilemmák a második világháborút követően
Dr. Eged Alice
Debreceni Református Hittudományi Egyetem  

10:10
A középiskolások vallásosságának modelljei
Dr. Josip Ivanović
Szabadka, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar

10:30
Mezővárosi önállóság, kuláküldözés
Kőhalmi Dezső
PTE-BTK, levelező hallgató

11:15
Emlékezés Dr. Breuer Pálra
Kerekasztal beszélgetés a Hortobágyra elhurcoltak vallásáról, erkölcseiről, sorstörténeteikről

Köszönetnyilvánítás
Jelen tudományos programot a szerző(k) a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója emlékének szenteli(k).

Acknowledgements
The present scientific programme is dedicated to the 650th anniversary of the foundation of the University of Pécs, Hungary.

Támogató Szervezet
Emberi Erőforrás Minisztérium, Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Osztálya

Konferencia szervezői

  • ETHOSZ Tudományos Egyesület
  • Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesületet
  • VOKE Vasutas Művelődési Ház
  • BioRitmus TehetségPont