A rendszervált(oz)ás 20. évfordulója Pécs, 1989-1990

2010. november 18.
Értelmiségi Klub

Közéleti konferencia
2010. november 20.
Pécs, Váradi Antal utca 7/2.

 

PROGRAM

09.00 – 10.45

Megnyitó: Horváth Csaba (egyesületi elnök)

Köszöntő: Nagy Csaba (Pécs alpolgármestere)

Levezető elnök: Nagy Endre (egyetemi tanár)

 

Előadások

 • Az állampárt bomlási folyamata, az MSZP létrejötte (Vonyó József, egyetemi docens)
   
 • A többpártrendszer születése Pécsett (Dávid Géza, PHd hallgató)
   
 • A Független Jogász Fórumtól az Ellenzéki Kerekasztal-on keresztül a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásig
  (Maczonkai  Mihály, egyetemi docens)

 

10.45-11.00 szünet

11.00- 13.00
Levezető elnök: Tuka Ágnes (egyetemi docens)

 

Előadások

 • Az 1990-es parlamenti választások Pécsett (Horváth Csaba, egyetemi docens)
 • Az 1990-es önkormányzati választások Pécsett (Kákai László, egyetemi docens)
 • A média és a rendszerváltás (Kovács Zoltán, újságíró)
 • A rendvédelem jogállami átalakulása (Korinek László, egyetemi tanár)

 

13.00- 14.00 Ebédszünet

 

„ORAL HISTORY”

VISSZAEMLÉKEZÉSEK AZ AKKORI RÉSZTVEVŐKKEL A KORABELI ESEMÉNYEKRŐL

 

14.00- 15.45

Levezető elnök: Csefkó Ferenc (c. egyetemi docens)

A többpártrendszer születése és a pártok tevékenysége 1989-1990

 

 • Magyar Demokrata Fórum /MDF/ (Wéber János)
 • Szabad Demokraták Szövetsége /SZDSZ/ (Baracs Nóra, Heindl Péter)
 • Független Kisgazda Polgári és Földműves Párt /FKgP/ (Kovács Teréz, Bőgner Miklós)
 • Fiatal Demokraták Szövetsége /FIDESZ/ (Mikes Éva)
 • Keresztény Demokrata Néppárt  /KDNP/ (Abaligeti Gallusz, Perényi József)
 • Magyar Szocialista Párt /MSZP/ (Kunszt Márta)
 • Magyar Szocialista Munkáspárt /MSZMP, Munkáspárt/ (Bödő László)
 • Szociáldemokrata Párt /SZDP/ (Nyitray Béla)

 

15.45- 16.00 Szünet

16.00- 17.45

Levezető elnök: Vargha Dezső (főlevéltáros)

 

Társadalmi szervezetek

 • Társadalmi szervezetek Pécsett 1989-1990 (Tuka Ágnes)
 • Tudományos Dolgozók Demokatikus Szervezete /TDDSZ/ (Nagy Endre)
 • Fii Cu Noi  (Derdák Tibor, Pörös Béla)
 • POFOSZ, TIB, Recski Szövetség (Breuer Pál, Debreczeni László)
 • Értelmiségi Klub (Horváth Csaba)
 • Münnich Ferenc Baráti Társaság (Szőke Attila)
 • Népfront – Hazafias Választási koalíció (Tóth József, Sükösd Ferenc)
 • Szövetség a Faluért, a Vidékért (Csefkó Ferenc)

 

17.45- 18.00 Szünet

18.00- 19.45.

Levezető elnök: Kovács Zoltán

„Rendvédelem” és a média

 • „Iratkezelés”, az ellenzék figyelése (Adrián   Zsigmond)
 • Az erőszakszervezetek átalakulása (Lusztig Péter)
 • A Média és a rendszerváltás, az írott és az elektronikus sajtó – Új Dunántúli Napló,
 • Pécsi Rádió, Pécs Tv, A Helyzet, A  Dátum, egyéb kiadványok (Mitzki Ervin,  Békés Sándor, Ungár Tamás, Havasi János, Kovács Zoltán újságírók)

 

19.45

KIÁLLÍTÁS AZ 1989-1990-ES ÉVEK KÖZÉLETI ANYAGAIBÓL

 • Sajtó, képek, időszakos kiadványok, pártok szóróanyagai, ÉK-es kiadványok, stb.

 

20.00

FOGADÁS

Megnyitja: Molnár Géza (igazgató)

 

Rendezők
Pécs Baranyai Értelmiségi Egyesület
VOKE Vasutas Művelődési Ház

 

Szakmai szervezők
Bőgner Miklós
Csefkó Ferenc
Horváth Csaba
Kovács Zoltán
Nagy Endre
Vargha Dezső

 

Szervezők
Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület (ÉK)
Fiatal Értelmiségi Klub (FÉK)
VOKE Vasutas Művelődési Ház
Pannon TV
pecsinapilap.hu